ביטוח חיים בקרן פנסיה

ביטוח למקרה מוות במסגרת קרן פנסיה חדשה

 במספר מאמרים אנסה לתת מיקוד בכל פעם על היבט אחד במסגרת קרן פנסיה מקיפה, אשר יש בו כדי להשפיע על החוסכים בקרן פנסיה ועל הקרובים להם.

הפעם אתמקד בביטוח למקרה מוות, ביטוח שאירים.

חוסך במסגרת קרן פנסיה אשר מפקיד בקרן מידי חודש, מבוטח באופן אוטומטי בביטוח חיים, ביטוח שאירים (למעט מקרה בו וויתר החוסך על הביטוח, כי הוא רווק ואין לו ילדים).

 

מהו ביטוח שאירים בקרן פנסיה חדשה ?

בקרן פנסיה חדשה קיים כיסוי למקרה מוות, אשר מבטיח במקרה מות המבוטח, קצבה חודשית לשאיריו של המבוטח, אשר מוגדרים כבן/בת זוג של המבוטח ולילדיו עד גיל 21.

 מהו סכום הביטוח ?

סכום הביטוח שבו מבוטח אדם במסגרת קרן פנסיה תלוי בהכנסה ממנה הפקיד לקרן הפנסיה והגיל בו הצטרף לקרן הפנסיה. במקרה מות המבוטח, תשולם קצבת שאירים חודשית לבן/בת זוגו של המבוטח, בשיעור של 60% מן ההכנסה (זו המבוטחת בקרן הפנסיה) וזאת למשך כל חייו/ה, וגם קצבת שאירים ליתום בשיעור של 40% מן ההכנסה המבוטחת במסגרת קרן הפנסיה וזאת עד גיל 21. אם היה למבוטח במסגרת קרן הפנסיה הורה נתמך אז ההורה יקבל קצבת שאירים בשיעור של 20% מן ההכנסה המבוטחת במסגרת קרן הפנסיה בשימת לב שסך קצבאות השאירים שתשלם קרן הפנסיה לא תהיה גבוהה מן ההכנסה המבוטחת.

מה בין ביטוח חיים לביטוח שאירים בקרן פנסיה ?

כל אדם בגיר בישראל רשאי לרכוש ביטוח חיים אשר יבטיח תשלום סכום הביטוח במקרה מוות למי שהגדיר שיקבלו את הכספים במקרה מותו.

חשוב לחדד ולהבהיר את ההבדל בין ביטוח למקרה מוות (ביטוח שאירים) הנובע מקרן הפנסיה לעומת ביטוח חיים הנובע מפוליסת ביטוח למקרה מוות.

איך ישולם סכום הביטוח במקרה מוות ?

ביטוח שאירים ישולם כקצבה חודשית לכל חיי בן/בת זוג ולילדים עד הגיעם לגיל 21 לעומת ביטוח חיים המאפשר לרכוש סכום ביטוח אשר ישולם במקרה מות המבוטח כסכום חד פעמי ואפשר לרכוש סכום פיצוי חודשי לתקופה שתוגדר בעת רכישת הביטוח.

מי יקבל את כספי הביטוח במקרה מוות ?

קרן פנסיה משלמת במקרה מות קצבה לשאירים ואילו במסגרת ביטוח חיים ישולם סכום הביטוח למי שהוגדר כמוטב, מי שהוגדר על ידי המבוטח כזה שיקבל את סכום הביטוח במקרה מוות.

מה סכום הביטוח במקרה מוות ?

סכום קצבת השאירים אשר תשולם במקרה מוות לשאירים תלוי בהכנסה של החוסך אשר ממנה הפקיד מידי חודש לקרן הפנסיה ואילו הסכום שאדם רשאי לרכוש במסגרת פוליסת ביטוח תלוי בהחלטה שהוא מקבל בעת רכישת הביטוח והוא לא תלוי בהכנסות שלו.

 

דוגמה:

גבר בן 30 נשוי עם ילדים, אשר משכורתו 10,000 ₪ מבוטח בקרן פנסיה חדשה, מפקיד 18.5% או 20.83% מן השכר לקרן, מסלול ביטוח 75% נכות ו- 100% שאירים.

במקרה מוות תשלם קרן הפנסיה לאלמנה קצבת שאירים חודשית בסך 6,000 ₪ למשך כל חייה וליתום 4,000 ₪ בחודש עד הגיעו לגיל 21. (סך כול קצבאות השאירים לא יעלו על המשכורת, 10,000 ₪).

 

איציק אסטרייכר

אסטרייכר – סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ